بهترین کیفیت ، بهترین پشتیبانی ، بهترین قیمت با پالک برتر

پلن پایه
20,000تومان ماهانه

فضا 1 گیگابایت

پهنای باند نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
دامنه رایگان سفارش یکساله
هارد SSD
رم 1 گیگابایت
سرویس دهنده وب LiteSpeed
SSL دارد
بکاپ هفتگی
بازدید در لحظه 20
دیتاسنتر زیر ساخت
پلن تجاری
30,000تومان ماهانه

فضا 2 گیگابایت

پهنای باند نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
دامنه رایگان سفارش یکساله
هارد SSD
رم 1 گیگابایت
سرویس دهنده وب LiteSpeed
SSL دارد
بکاپ هفتگی
بازدید در لحظه 20
دیتاسنتر زیر ساخت
پلن تجاری 2
40,000تومان ماهانه

فضا 3 گیگابایت

پهنای باند نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
دامنه رایگان سفارش یکساله
هارد SSD
رم 1 گیگابایت
سرویس دهنده وب LiteSpeed
SSL دارد
بکاپ هفتگی
بازدید در لحظه 20
دیتاسنتر زیر ساخت
پلن حرفه ای
50,000تومان ماهانه

فضا 4 گیگابایت

پهنای باند نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
دامنه رایگان سفارش یکساله
هارد SSD
رم 1 گیگابایت
سرویس دهنده وب LiteSpeed
SSL دارد
بکاپ هفتگی
بازدید در لحظه 20
دیتاسنتر زیر ساخت
پلن حرفه ای 2
60,000تومان ماهانه

فضا 5 گیگابایت

پهنای باند نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
دامنه رایگان سفارش یکساله
هارد SSD
رم 1 گیگابایت
سرویس دهنده وب LiteSpeed
SSL دارد
بکاپ هفتگی
بازدید در لحظه 20
دیتاسنتر زیر ساخت