بهترین کیفیت ، بهترین پشتیبانی ، بهترین قیمت با پالک برتر

پلن پایه
18,000تومان ماهانه
فضا 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
دامنه رایگان سفارش یکساله
هارد NvMe
رم 1 گیگابایت
سرویس دهنده وب LiteSpeed
SSL دارد
بکاپ هفتگی
دیتاسنتر هتزنر
پلن تجاری
28,000تومان ماهانه
فضا 2 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
دامنه رایگان سفارش یکساله
هارد NvMe
رم 1 گیگابایت
سرویس دهنده وب LiteSpeed
SSL دارد
بکاپ هفتگی
دیتاسنتر هتزنر
پلن تجاری 2
38,000تومان ماهانه
فضا 3 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
دامنه رایگان سفارش یکساله
هارد NvMe
رم 1 گیگابایت
سرویس دهنده وب LiteSpeed
SSL دارد
بکاپ هفتگی
دیتاسنتر هتزنر
پلن حرفه ای
48,000تومان ماهانه
فضا 4 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
دامنه رایگان سفارش یکساله
هارد NvMe
رم 1 گیگابایت
سرویس دهنده وب LiteSpeed
SSL دارد
بکاپ هفتگی
دیتاسنتر هتزنر
پلن حرفه ای 1
58,000تومان ماهانه
فضا 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
دامنه رایگان سفارش یکساله
هارد NvMe
رم 1 گیگابایت
سرویس دهنده وب LiteSpeed
SSL دارد
بکاپ هفتگی
دیتاسنتر هتزنر